Begeleiding op de werkvloer

Verliezen in het privéleven van de werknemer kunnen leiden tot verminderd werkplezier of ziekteverzuim. Er zijn vele soorten verlies. Te denken valt aan een sterfgeval, maar ook aan een scheiding en verlies van gezondheid of werk.

Een rouwproces is een heel onzekere periode. De medewerker weet niet wat hem overkomt. Gevoelens van verdriet, ontkenning, boosheid, angst en schuld wisselen elkaar af.
Dit geeft vaak het gevoel ergens in meegezogen te worden en het is lastig om grip te krijgen op het leven.

Het kost tijd, energie en vooral pijn om dit proces tot een goed einde te brengen. Sociale steun is hierbij van grote betekenis voor de medewerker.
Terugkomst op het werk kan de medewerker onbegrijpelijke en confronterende ervaringen opleveren door misverstanden en verkeerde opvattingen over het normale rouwproces.

Door mijn ervaring als bedrijfsmaatschappelijk werker kan ik helpen door de medewerker en de omgeving (leidinggevende en collega's) goede informatie over het rouwproces te geven.

Gedeeltelijke werkhervatting en goede begeleiding en coaching van de werksituatie zijn belangrijk om de medewerker ruimte te geven om aan het rouwproces te werken.

Tegelijkertijd wordt voorkomen dat hij/zij afglijdt in een sociaal isolement en/of onnodig lang ziekteverzuim.
Rouw en verliesbegeleiding
©Jacqueline Soepenberg